Vzdělávací aktivity pro pěstouny

Informace ke vzdělávacímu  plánu - AKTUÁLNÍ SITUACE

Vzhledem k omezením, vyplývajícím z aktuálních Covidových opatření, se u některý akcí mohou měnit termíny v závislosti na aktuální situaci. 

Harmonogram vzdělávacích akcí budeme aktualizovat a doplňovat dle situace - v návaznosti na opatření v ČR. O změnách, případných náhradních akcích a možnostech přihlášení budete informováni zejména  prostřednictvím klíčových pracovníků . Děkujeme za pochopení.

  • Vzdělávání pěstounů je zakotvené v novele Zákona o sociálně - právní ochraně dětí a upravené prováděcí vyhláškou č. 473/2012. Dle těchto platných právních norem má pěstoun povinnost zvyšovat své znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče v rozsahu minimálně 24 hodin ročně.
  • Každý rok pro nás připravuje společnost Horfia, s.r.o. připravuje přibližně 15 vzdělávacích akcí.
  • V každém pololetí nabídka obsahuje jak teoretická vzdělávání formou přednášek, tak i interaktivnější formy, kde se počítá se zapojením účastníků. Ke sdílení zkušeností, vzájemné pomoci a řešení aktuálních problémů slouží pravidelná setkávání pěstounů pod názvem Pěstounská skupina. Pro ty, kteří mají rádi pohyb, jsou určeny tematické akce spolu s dětmi venku.
  • Ze vzdělávací akce u nás obdrží účastník platné osvědčení podle počtu absolvovaných hodin.
  • Vzdělávání probíhá  přímo ve školících prostorách společnosti PorCeTa, o.p.s., Smetanova 1284, Tábor - za obchodním domem Dvořák, pět minut od vlakového i autobusového nádraží. Část probíhá v Týně nad Vltavou - útulné prostory Klubu seniorů/Charita, budova fary, Děkanská 220, Týn nad Vltavou
  • Vzdělávací akce jsou určeny pro pěstouny a poručníky, kteří mají se společností PorCeTa, o.p.s. uzavřenou dohodu. Vítáme i účastníky z rodin, které nemají se společností PorCeTa, o.p.s. uzavřenou dohodu. Pokud máte jinou doprovodnou organizaci, ale zaujala vás naše nabídka, není problém vše domluvit.
  • Na každou akci je nutné se předem přihlásit. 
  • Děkujeme, že respektuje lhůtu přihlášek minimálně týden předem.

Informace a přihlašování:

e-mail: horfia@horfia.cz

nebo sms na telefon: 601 106 057

Vzdělávání 2019

Vzdělávání 2018

Vzdělávání 2017


Vzdělávání 2016

Vzdělávání 2015

Vzdělávání 2014