Vzdělávací aktivity pro pěstouny

Informace o změnách v důchodovém a zdravotním pojištění  v souvislosti s novelou zákona o důchodovém a zdravotním pojištění platných od 1.8.2022 (zákon č. 221/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 O důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony) včetně letáku ke stažení najdete zde.

Informace o změnách platných od 1. 1. 2022 v souvislosti s novelou Zákona o sociálně-právní ochraně dětí jsou k dispozici na webu MPSV a také na webu Úřadu práce, kde je podrobněji popsán nový systém dávek pěstounské péče

Žádost o novou dávku pěstounské péče - příspěvek při pěstounské péči lze na ÚP podávat od 1. 1. 2022, další tiskopisy z oblasti SPOD (příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna aj.) jsou k dispozici zde.

  • Vzdělávání pěstounů je zakotvené v novele Zákona o sociálně - právní ochraně dětí a upravené prováděcí vyhláškou č. 473/2012. Dle těchto platných právních norem má pěstoun povinnost zvyšovat své znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče v rozsahu minimálně 24 hodin ročně.
  • Každý rok pro nás připravuje společnost Horfia, s.r.o. přibližně 15 vzdělávacích akcí.
  • V každém pololetí nabídka obsahuje jak teoretická vzdělávání formou přednášek, tak i interaktivnější formy, kde se počítá se zapojením účastníků. Ke sdílení zkušeností, vzájemné pomoci a řešení aktuálních problémů slouží pravidelná setkávání pěstounů pod názvem Pěstounská skupina. Pro ty, kteří mají rádi pohyb, jsou určeny tematické akce spolu s dětmi venku.
  • Ze vzdělávací akce u nás obdrží účastník platné osvědčení podle počtu absolvovaných hodin.
  • Vzdělávání probíhá  přímo ve školících prostorách společnosti PorCeTa, o.p.s., Smetanova 1284, Tábor - za obchodním domem Dvořák, pět minut od vlakového i autobusového nádraží. Část probíhá v Týně nad Vltavou - útulné prostory Klubu seniorů/Charita, budova fary, Děkanská 220, Týn nad Vltavou
  • Vzdělávací akce jsou určeny pro pěstouny a poručníky, kteří mají se společností PorCeTa, o.p.s. uzavřenou dohodu. Vítáme i účastníky z rodin, které nemají se společností PorCeTa, o.p.s. uzavřenou dohodu. Pokud máte jinou doprovodnou organizaci, ale zaujala vás naše nabídka, není problém vše domluvit.
  • Na každou akci je nutné se předem přihlásit. 
  • Děkujeme, že respektuje lhůtu přihlášek minimálně týden předem.

Informace a přihlašování:

e-mail: horfia@horfia.cz

nebo sms na telefon: 601 106 057

Vzdělávání 2019

Vzdělávání 2018

Vzdělávání 2017


Vzdělávání 2016

Vzdělávání 2015

Vzdělávání 2014