Respitní péče

Respitní péče je odlehčovací služba určená pěstounům. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí umožňuje pěstounům 14 dní odpočinku v roce. Jsme si vědomi náročnosti péče o pěstounské děti a chceme poskytnout prostor pro načerpání nových sil a energie.

Respitní péče zahrnuje zajištění kvalifikovaného dohledu během odpočinku pěstounů. Je realizována respitními pobyty.

Dětský letní tábor PorCeTa

Letní respitní pobyt je určen především pro děti školního věku. Probíhá zpravidla ke konci srpna, trvá 1 týden. Prostřednictvím her, sportu, seberozvojových a dovednostních aktivit se děti učí orientovat v přírodě a upevňují zdravé sociální návyky.

Dětský příměstský tábor PorCeTa

Obsahem jsou oddychové a sportovní aktivity v závislosti na počasí a zájmu dětí. Bazén, výlety do města a okolí, sportovní činnosti, výtvarné aktivity. Je určen dětem ve věku 6 - 12 let. Po dohodě je možné přihlásit i mladší děti. Základna tábora je v sídle společnosti PorCeTa, o.p.s.

V případě, kdy je naše nabídka pro pěstouny z různých důvodů nevyhovující, je možné čerpání financí použít na aktivity pro dítě pořádané jinou organizací.