RESOCIALIZAČNÍ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ PROPUŠTĚNÉ Z VTOS

Chystáte se na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody nebo jste z VTOS již propuštěni ? 

Kontakt: Mgr. Radka Šimonová, PorCeTa, o.p.s., Smetanova 1284, 390 02 Tábor

simonova@porceta.cz, tel.: 728 952 858

RESOCIALIZAČNÍ PROGRAM POSKYTUJEME BEZPLATNĚ

  Rychlé objednání :  

Resocializační program je financován z Dotačního programu Jihočeského kraje 

Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji.