PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Programy všeobecné prevence rizikového chování v adiktologii

Nabídka pro školy

Prevence kouření

Program pro šesťáky a sedmáky

Prevence zneužívání návykových látek

Program pro sedmáky a osmáky

Prevence gamblingu

Program pro deváťáky a středoškoláky

Program indikované prevence   rizikového chování

Individuální program

Program indikované primární prevence rizikového chování

Program individuální indikované primární prevence je určen dětem a mladým lidem, u kterých je zvýšené riziko výskytu nebo již počínající projevy rizikového chování.

Další programy všeobecné primární prevence 

Nabídka pro školy

Právní vědomí mládeže

Program pro osmáky a deváťáky

Sexuální rizikové chování

Program pro osmáky, deváťáky a středoškoláky

Certifikované skupinové programy pro školy. 

Individuální forma pro indikované děti a mladistvé.

Informace a přihlašování:

PhDr. Miroslava Horecká

horecka@porceta.cz 

Programy primární prevence jsou podpořeny z Dotačního programu Jihočeského kraje 

Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje.