PhDr. Miroslava Horecká

 • Vedoucí manželské a rodinné poradny a vedoucí projektových činností
 • Manželský a rodinný poradce, sociální pracovník
 • Lektor programů primární prevence

Telefon: 777 882 002

E-mail: horecka@porceta.cz

Moje činnost ve společnosti PorCeTa

 • Poradenská a terapeutická práce s páry, rodinami a jednotlivci zaměřená na vztahovou problematiku
 • Rodinná mediace při rozpadu rodiny

Další pracovní a odborné zkušenosti

 • Člen Asociace manželských a rodinných poradců ČR (www.amrp.cz)
 • Předsedkyně Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města Tábora
 • Člen komise pro regulaci hazardu Rady města Tábora
 • Komunitní plánování sociálních služeb v Táboře
 • SŠ v Táboře
 • Centrum pro lidi ohrožené drogou Auritus, Farní charita Tábor
 • Diagnostický ústav pro mládež Praha
 • Dětská psychiatrická léčebna Opařany - výchovné oddělení

Vzdělání

 • 2016 - 2021 - Institut rodinné terapie Praha - komplexní vzdělávací program v psychoterapii zaměřený na rodinnou terapii
 • 2018 - odborná metoda pro práci s dětmi - My Backpack, 24 hodin
 • 2016 - Institut poradenských služeb Olomouc, 34 hodinový kurz "Poradenská propedeutika"
 • 2014 /2015 - ISZ Management centrum Praha - 200 hodinový výcvik "Systemická práce s párem a rodinou"
 • 2015 - odborná zkouška z mediace - Conflict management international Praha
 • 2014 - Conflict management international Praha - 40 hodinový specializační výcvik v rodinné mediaci
 • 2014 - Conflict management international Praha - 60 hodinový mediační výcvik
 • 2011 - Zdravotně-sociální fakulta JU České Budějovice - rigorózní zkouška
 • 1998 - Pedagogická fakulta UK Praha - speciální pedagogika - etopedie 
 • 1994 - Zdravotně - sociální fakulta JU České Budějovice