Nabídka dalších služeb pro pěstouny / poručníky

PŘEHLED ODBORNÉ POMOCI

ZAJIŠŤOVANÉ SPOLEČNOSTÍ PorCeTa, o.p. s.

Pro děti a mládež:

 • preventivní, diagnostická a intervenční činnost zaměřená na rizikové a závislostní chování
 • psychologické poradenství a podpora
 • individuální pedagogická práce - nápravy specifických poruch učení, nácviky sociálních dovedností
 • skupinová pedagogická práce - nácviky sociálních dovedností
 • pravidelné i jednorázové volnočasové aktivity

Pro pěstouny a poručníky:

 • pomoc při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o svěřené dítě
 • poskytování nebo zprostředkování poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
 • rodinné poradenství a mediace (rodinné spory i spory např. rodina vs. škola)
 • psychologické poradenství a podpora
 • adiktologické poradenství
 • asistované kontakty (např. s biologickými rodiči)

TYTO SLUŽBY JSOU PRO PĚSTOUNY, KTEŘÍ MAJÍ PODEPSANOU DOHODU O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE S NAŠÍ ORGANIZACÍ, ZDARMA.


Služby zajišťované pracovníky PorCeTa, o.p.s.:

 • psychologické služby

Mgr. Zuzana Urbanová


 • činnosti zaměřené na rizikové chování děti a mládeže

Mgr. Radim Fiala


 • rodinné poradenství

PhDr. Miroslava Horecká


 • adiktologické poradenství / závislosti

Mgr. Radka Šimonová


 • asistované kontakty - pracovníci v náhradní rodinné péči
 • pedagogická práce - speciální pedagogové
 • volnočasové aktivity - pracovníci pro volnočasovou činnost dětí

Služby finančního a dluhového poradenství a právního poradenství jsou zajišťovány dodavatelsky       a vztahuje se na ně ustanovení Dohody o výkonu pěstounské péče, čl. VII., odst. 1, tj. 2 hod. za dva měsíce jsou zdarma, s tím, že nevyčerpaný nárok se převádí do dalších měsíců.