My BACKPACK


PorCeTa o.p.s.

ve spolupráci s

TRIADA - Poradenské centrum, z.ú.

nositelem licence pro šíření metody

nabízí vzdělávací program

My BACKPACK

Akreditovaný vzdělávací program MPSV ČR č. 2015/0023-PC/SP

Program je určen zejména pro sociální pracovníky v oblastní náhradní rodinné péče, pro pracovníky doprovázejících organizací, pro psychology a další profesionály pracující s dětmi v oblasti náhradní rodinné péče

Metoda My Backpack byla vyvinuta v Holandsku a pomáhá dospělým mluvit s dětmi o těžkých tématech, jakými jsou například okolnosti a důvody jejich odchodu z rodiny do dětského domova nebo do pěstounské péče. Metoda pracuje s událostmi v průběhu přechodu dítěte z původní rodiny do náhradní rodinné péče a zaměřuje se na důvody a okolnosti vlastního procesu přemístění dítěte. Děti těmto událostem často dobře nerozumí. Příběh My Backpack nabízí dětem strukturu, díky které mohou o svém příchodu do náhradní rodiny mluvit mnohem otevřeněji, a mohou tak i lépe přijmout a pochopit, proč se ocitli v pěstounské péči nebo v dětském domově.

Metoda pomáhá dospělým pochopit, jak děti události kolem přemístění prožívaly, přijmout jejich chování v té době a skutečně naslouchat jejich potřebám. Metoda přispívá k prevenci posttraumatické stresové poruchy dětí umístěných mimo vlastní rodinu.

Rozsah vzdělávacího programu - 24 hodin, rozdělených do dvou setkání v rozsahu 16 a 8 výukových hodin

Termín 9. a 10. listopadu 2017 (16 hodin)

+ 8 hodin na začátku roku 2018

Závazné přihlášení a platbu za celý vzdělávací program je z organizačních důvodů nutno uskutečnit do konce června 2017. Faktura bude vystavena na základě závazné přihlášky.

Lektorky: Mgr. Taťána Šimečková, Mgr. Gabriela Vykypělová

Vzdělávací program My Backpack obsahuje praktický nácvik s materiály My Backpack - počítačovým programem, maňásky, emočními kartami a knížkou dítěte. Součástí kurzu jsou také vzdělávací bloky k tématu poruch vztahové vazby, traumatu v životě dítěte a jeho důsledky a dokument o práci s metodou. Dále se kurz věnuje také praktickému nácviku komunikace s dítětem a jejím specifikům. Sebezkušenostní techniky v programu přispívají k rozvoji empatie a vnímavosti v práci s traumatizovanými dětmi. Práce s metodou My Backpack přináší také podněty pro tvorbu a aktualizaci individuálního plánu ochrany dítěte.

Cena celého vzdělávacího programu: 4900,-Kč

(zahrnuje 24 výukových hodin, počítačový program včetně osvědčení o jeho používání, loutku od certifikovaného výrobce dětských hraček, emoční karty a výukové materiály včetně průvodce metodou).

Akreditace MPSV ČR č. 2015/0023-PC/SP

Místo konání:

PorCeTa o.p.s.

Centrum odborného poradenství pro dospělé a děti. Podpora pro rodiny a náhradní rodiny.

Smetanova 1284, 390 02 Tábor

Vzdělávací programy jsou úzce provázány s dlouhodobým praktickým působením lektorů na poli náhradní rodinné péče (v oblasti vzdělávání i odborného poradenství) a v oblasti práce s rodinou ohroženého dítěte. Jsou vedeny interaktivní zážitkovou formou s aktivním zapojením každého účastníka. Odborným garantem vzdělávacích programů je ředitelka TRIADA - Poradenské centrum PhDr. Eva Rotreklová.

Počet účastníků ve skupině je omezen, v případě zájmu nás prosím kontaktujte prostřednictvím elektronické pošty urbanova@porceta.cz. Na výše uvedenou emailovou adresu, případně na tel. číslo 724136704 můžete směřovat Vaše dotazy. Bližší informace o organizaci PorCeTa o.p.s. naleznete na www.porceta.cz. Aktuality o metodě na www.mybackpack.cz

Za pořádající společnost vás zve

Mgr. Zuzana Urbanová

urbanova@porceta.cz