Mgr. Zuzana Urbanová

 • Psycholog
 • Klíčový pracovník ve středisku Podpora náhradních rodin
 • Metodik

Telefon: 724 136 704

E-mail: urbanova@porceta.cz

Moje činnost ve společnosti PorCeTa

 • Psychologické poradenství - individuální práce s dětmi i dospělými
 • Jednorázová i dlouhodobá podpora dětí z pěstounských rodin
 • Edukace
 • Prožitkové skupiny pro pěstouny

Další pracovní a odborné zkušenosti

Psycholog v Psychiatrické nemocnici Písek (2013 - dosud)

 • systematická individuální podpora pacientů, vedení psychoterapeutických skupin, účast na komunitních setkání, krizová intervence, podpůrné pohovory s pacienty a rodinnými příslušníky pacientů, vyšetření kognitivních funkcí

Školní psycholog ZŠ J. A. Komenského Milevsko (2012 - 2016)

 • individuální podpora dětí, rodičů a pedagogických pracovníků, vedení dětských skupin, nácvik koncentrace pozornosti, relaxace pro děti, spolupráce na programech primární prevence

Vzdělání

 • Masarykova univerzita v Brně - jednooborový magisterský studijní program Psychologie
 • Masarykova univerzita v Brně - dvouoborový bakalářský studijní program Mediální studia a žurnalistika - Psychologie
 • Odborná metoda pro práci s dětmi - My Backpack, 24 hodin (2018)
 • Kurz Psycholog ve zdravotnictví - Pražská vysoká škola psychoterapeutických studií (2015/16)
 • Systematický psychoterapeutický výcvik v gestalt psychoterapii - IVGT Praha (2012 - dosud)
 • Doplňující pedagogické minimum pro pracovníky ve školství (2010 - 2012)
 • Kurz Krizové intervence pro pracovníky ve zdravotnictví (2016)
 • Kurz vedení podpůrných dětských skupin pro psychology ve školství (2011)
 • Diagnostika třídních kolektivů - R. Braun (2012)
 • Základy psychodramatu a dramaterapie (2006)