Mgr. Radim Fiala

 • Ředitel/statutární orgán
 • Vedoucí střediska Podpora náhradních rodin - sociální pracovník
 • Klíčový pracovník ve středisku Podpora náhradních rodin
 • Lektor programů primární prevence

Telefon: 602 470 159

E-mail: fiala@porceta.cz

Moje činnost ve společnosti PorCeTa

 • Ředitel  - zodpovědnost za chod celé organizace
 • Vedoucí střediska PNR:

 vedení celého střediska, zastřešení všech klíčových pracovníků, uzavírání a ukončování veškerých dohod s pěstounskými rodinami

komunikace s příslušnými OSPODy při Městských úřadech

 • Klíčový pracovník ve středisku PNR - doprovázení pěstounských rodin

Další pracovní a odborné zkušenosti

 • od 2013 PorCeTa, o.p.s. - sociální pracovník
 • 2010 - 2012 CheironT, o.p.s. - sociální pracovník
 • 2008 - 2012 ZŠ při DPL Opařany - učitel
 • 2001 - 2008 Speciální školy Tábor, MŠ a ZŠ Tábor - učitel
 • 1996 - 2001 soukromý podnikatel

Vzdělání

 • Vysokoškolské magisterské - Universita J. A. K. Praha - obor speciální pedagogika, státní zkouška 2007.
 • Vysokoškolské bakalářské - Vysoká škola J. A. K. Praha - obor speciální pedagogika - vychovatelství, státní zkouška 2005.
 • Pomaturitní kvalifikační studium - Střední pedagogická škola Beroun - obor vychovatelství, maturitní zkouška 1994.
 • Odborná metoda pro práci s dětmi - My Backpack, 24 hodin
 • Muzikoterapie, dramaterapie
 • Úvod do Handle přístupu
 • PAS - základní symptomatika mentálního postižení, autismu a jiných poruch
 • Agresivita a prevence problémového chování u lidí s mentální retardací
 • Šikana - narušení vztahů ve skupině
 • Současná pedopsychiatrie v denní praxi
 • Nácviky sociálních dovedností
 • Poruchy chování dětí a mládeže