Mgr. Jana Novotná

  • Klíčový pracovník ve středisku Podpora náhradních rodin

E-mail: novotna@porceta.cz

Moje činnost ve společnosti PorCeTa

  • Klíčový pracovník - doprovázím pěstounské rodiny

Vzdělání a další pracovní a odborné zkušenosti

  • Slezská univerzita v Opavě - Fakulta veřejných politik, obor Veřejná správa a sociální politika
  • Kurz pro pečující

  • Pracovněprávní vztahy úředníků ÚSC

  • Čeština v úřední praxi

  • Kultura vystupování - komunikace s veřejností a médii

  • Kurz rétoriky a prezentačních dovedností

  • Ochrana osobních údajů v kontextu práva na informace

  • Práce se stresem a psychohygiena