Mgr. Lenka Vyčichlová, DiS.

 • Metodik náhradní rodinné péče
 • Klíčový pracovník ve středisku Podpora náhradních rodin

Telefon: 601 106 054 

E-mail: vycichlova@porceta.cz

Moje činnost ve společnosti PorCeTa

 • jako metodik zejména sleduji soulad činnosti střediska a nastavených standardů SPOD

 • jako klíčový pracovník doprovázím pěstounské rodiny, podporuji náhradní rodiče v péči o svěřené děti, poskytuji jim odborné poradenství, zprostředkovávám jim služby a napomáhám rozvoji jejich kompetencí  

Další pracovní a odborné zkušenosti

 • Komunitní plánování sociálních služeb
 • Externí hodnocení projektů OPZ pro MPSV
 • Externí spolupráce s PSÚ AV na realizaci výzkumného projektu
 • Zkušenosti s koordinací EU projektů v NNO
 • Rozvoj sítě občanských poraden AOP
 • Sociální práce s lidmi bez přístřeší

Vzdělání a kurzy

 • VOŠ Evropská Praha, obor: sociální práce a sociální pedagogika

 • UK, HTF, obory: psychosociální vědy, pedagogika, religionistika-filosofie-teologie

 • Školení práce s klientem (AOP, o.s.) 

 • Budování kapacity NNO (Agnes, o.s.) 

 • Začínáme s podnikáním (Rodinné centrum Smícháček)

 • Letní škola Začít spolu (Step by Step ČR, o.p.s.)

 • Projekt není problém (ADRA, o.p.s.)