MANŽELSKÁ A RODINNÁ PORADNA

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ:

 • manželské, párové a rodinné poradenství (cílené, krátkodobé vedení),
 • manželská, párová a rodinná terapie (systematická déletrvající restrukturalizace systému),
 • rodinná mediace ve věcech úpravy poměrů vůči nezletilým dětem,
 • rodinná mediace ve věcech konfliktních vztahů v rodině,
 • individuální psychologické poradenství a terapie,
 • psychologická krizová intervence.


ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ:

 • poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace,
 • poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociální služby,
 • poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb,
 • zprostředkování kontaktů na další odborníky,
 • spolupráce s jinými organizacemi v rámci sítě soc. služeb, zdravotnictví a školství, zejména na úseku sociálně-právní ochrany dětí.


PORADNA NEMŮŽE POSKYTOVAT TYTO SLUŽBY:

 • speciální právní poradenství,
 • zastupování klienta v právních záležitostech,
 • posouzení zdravotní či právní způsobilosti,
 • vyšetření pro vydání řidičského průkazu a zbrojního pasu,
 • služby příslušející pedagogicko-psychologickým poradnám.

Poradna poskytuje odborné sociální poradenství dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a § 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb.

 • Služba poradny je bezplatná.
 • K návštěvě není potřeba žádné doporučení jiné instituce.
 • Smlouva o spolupráci může být uzavřena pouze ústně.
 • Klient má právo využít služby anonymně.
 • Pracovníci poradny jsou vázáni mlčenlivostí.

Činnost manželské a rodinné poradny podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje 

a z rozpočtu města Tábor.