Bc. Jana Milerová DiS.


  • Klíčový pracovník ve středisku Podpora náhradních rodin

Telefon: 601 106 054

E-mail: milerova@porceta.cz

Moje činnost ve společnosti PorCeTa

  • Klíčový pracovník v náhradní rodinné péči
  • Doprovázím pěstounské rodiny, podporuji náhradní rodiče v péči o svěřené děti a napomáhám rozvoji jejich kompetencí, zprostředkovávám odborné poradenství a další služby