Informace pro děti                           v pěstounske rodině

Pěstounská péče

Průvodce právy dítěte v pěstounské péči:

Úmluva o právech dítěte

Zahrnuje 4 široké kategorie práv:

  • Práva na život a přežití - zahrnují právo na život, přiměřenou životní úroveň, bydlení, výživu, zdravotní péči atd.
  • Práva na ochranu - zahrnují právo na ochranu proti všem druhům krutosti, vykořisťování a zneužívání, svévolnému oddělení od rodiny, i právo na ochranu proti poškozování v systému trestního práva.
  • Participační práva dětí - zahrnují právo dětí svobodně vyjádřit své názory a mít slovo v záležitostech ovlivňujících jejich život.
  • Práva na osobní rozvoj - zahrnují právo na vzdělání, svobodu myšlení a náboženství a přístup k informacím, i právo na hru a zábavu.

Kam se můžeš obrátit pro pomoc?

Každý se někdy může ocitnout v situaci, kdy si neví rady. Je dobré nezůstávat na své problémy sám: Pomocné mapy - video

Mapa pomoci ukazuje místa podle svého bydliště, kam se můžeš obrátit pro pomoc

Linka Bezpečí - anonymní, zdarma vytoč telefonní číslo 116 111

Některé problémy může pomoci vyřešit Veřejný ochránce práv