Bc. Veronika Drdáková

  • Klíčový pracovník ve středisku Podpora náhradních rodin

Telefon: 601 106 058 

E-mail:   drdakova@porceta.cz

Moje činnost ve společnosti PorCeTa

  • Klíčový pracovník - doprovázím pěstounské rodiny

  • Podporuji náhradní rodiče v péči o svěřené děti, poskytuji jim odborné poradenství, služby a zároveň napomáhám rozvoji jejich rodičovských kompetencí 

Další pracovní a odborné zkušenosti

  • 2017 - dosud * ZŠ Planá nad Lužnicí, asistent pedagoga, péče a pomoc dětem se specifickými poruchami učení, děti s PAS a jinými psychickými obtížemi

  • 2017 - dosud * Dětský domov Radenín - vedení arteterapeutických skupin dětí

  • 2015 -2017 * Rodinné centrum RADOST, Tábor - vedení arteterapeutických skupin pro rodiče a děti

  • 2013 - 2016 * Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, domov se zvláštním režimem pro klienty s psychiatrickou diagnózou, odborná praxe při studiu v arteterapeutických dílnách

  • 2004 - 2017 * Činnost v oboru kultury - propagace, marketing, dramaturgie galerií, dětských akcí - Městské středisko kultury, Divadlo Oskara Nedbala Tábor

Vzdělání

  • Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta
  • Obchodní akademie Tábor