Bc. Alena Nováková, DiS.

  • Vedoucí střediska Podpora náhradních rodin - sociální pracovník
  • Klíčový pracovník ve středisku Podpora náhradních rodin

Telefon: 601 106 057 

E-mail: novakova@porceta.cz

Moje činnost ve společnosti PorCeTa:

  • Jako klíčový pracovník doprovázím pěstounské rodiny

Další pracovní a odborné zkušenosti:

     2011 - 2018 Dětský domov Korkyně (vychovatelka)

     2009 - 2010 G-centrum Tábor (pracovník sociální péče)

Vzdělání a kurzy:

VOŠ, OA a SZŠ v Domažlicích - obor sociální práce

JČU České Budějovice - obor sociální a charitativní práce

Základy fundraisingu

Kurz první pomoci

Profesionální pěstounská péče

Komunikace s uživatelem sociálních služeb

Standardy kvality sociálních služeb v praxi

Multikulturní přístup - romské tradice a zvyky

Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže

Prevence agresivity a problémového chování u klientů sociálních služeb