Vzdělávací aktivity pro pěstouny

Vzdělávací akce pro pěstouny a poručníky, září - prosinec 2018 :


Přejeme všem krásné léto.

  • Vzdělávání pěstounů je zakotvené v novele Zákona o sociálně - právní ochraně dětí a upravené prováděcí vyhláškou č. 473/2012. Dle těchto platných právních norem má pěstoun povinnost zvyšovat své znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče v rozsahu minimálně 24 hodin ročně.
  • Každý rok připravujeme přibližně patnáct vzdělávacích akcí. 
  • V každém pololetí nabídka obsahuje jak teoretická vzdělávání formou přednášek, tak i interaktivnější formy, kde se počítá se zapojením účastníků. Ke sdílení zkušeností, vzájemné pomoci a řešení aktuálních problémů slouží pravidelná setkávání pěstounů pod názvem Zkušenosti z jiných pěstounských rodin. Pro ty, kteří mají rádi pohyb, jsou určeny tematické akce spolu s dětmi venku.
  • Ze vzdělávací akce u nás obdrží účastník platné osvědčení podle počtu absolvovaných hodin.
  • Vzdělávání probíhá  přímo ve školících prostorách společnosti PorCeTa, o.p.s., Smetanova 1284, Tábor - za obchodním domem Dvořák, pět minut od vlakového i autobusového nádraží. Část probíhá v Týně nad Vltavou - útulné prostory Klubu seniorů/Charita, budova fary, Děkanská 220, Týn nad Vltavou
  • Vzdělávací akce jsou určeny pro pěstouny a poručníky, kteří mají se společností PorCeTa, o.p.s. uzavřenou dohodu. Vítáme i účastníky z rodin, které nemají se společností PorCeTa, o.p.s. uzavřenou dohodu. Pokud máte jinou doprovodnou organizaci, ale zaujala vás naše nabídka, není problém vše domluvit.
  • Na každou akci je nutné se předem přihlásit. 
  • Děkujeme, že respektuje lhůtu přihlášek minimálně týden předem.

Informace a přihlašování:

e-mail: simonova@porceta.cz

nebo sms na telefon: 775 361 188

Vzdělávání 2016