Respitní péče

Respitní péče je odlehčovací služba určená pěstounům. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí umožňuje pěstounům 14 dní odpočinku v roce. Jsme si vědomi náročnosti péče o pěstounské děti a chceme poskytnout prostor pro načerpání nových sil a energie.

Respitní péče zahrnuje zajištění kvalifikovaného dohledu během odpočinku pěstounů. Je realizována respitními pobyty.

Dětský letní tábor PorCeTa

Letní respitní pobyt je určen především pro děti školního věku. Probíhá zpravidla v polovině srpna, trvá 1 týden. Prostřednictvím her, sportu, seberozvojových a dovednostních aktivit se děti učí orientovat v přírodě a upevňují zdravé sociální návyky.

Dětský příměstský tábor PorCeTa

Obsahem jsou oddychové a sportovní aktivity v závislosti na počasí a zájmu dětí. Bazén, výlety do města a okolí, sportovní činnosti, výtvarné aktivity. Je určen dětem ve věku 5 - 12 let. Po dohodě je možné přihlásit i mladší děti. Základna tábora je v sídle společnosti PorCeTa, o.p.s.

V případě, kdy je naše nabídka pro pěstouny z různých důvodů nevyhovující, je možné čerpání financí použít na aktivity pro dítě pořádané jinou organizací.