Archiv akcí

2 0 1 8


vzdělávání ... kurzy ... tábory pro děti ... akce pro odbornou veřejnost ... akce pro děti

My Backpack


Ve spolupráci se společností Triada

Vzdělávání pro odbornou veřejnost. 

9. 11. 2017, 10. 11. 2017, 19. 1. 2018.

Místo: PorCeTa, o.p.s., Smetanova 1284, Tábor

Více informací o programu:

http://www.triada-centrum.cz/images/mybackpack_2.pdf

http://www.triada-centrum.cz/vzdelavani-publikace/my-backpack

2 0 1 7

DEN RODINY, 15. května 2017

Léto 2017, příměstské tábory v Táboře

Léto 2017. Pobytový tábor.

PODZIMNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ ORGANIZACÍ ZAJIŠŤUJÍCÍCH NRP. 5. října 2017

Letní tábor Blatnice 2017


2 0 1 6

Novodobý fenomén - agrese ve škole. 15. září 2016. Vzdělávání pro pedagogy a odbornou veřejnost. 

Léto 2016. Pobytový tábor pro děti. Příměstské tábory.