Mgr. Jana Velátová

 • Adiktolog
 • Lektor programů primární prevence

Telefon: 606 283 161

E-mail: velatova@porceta.cz

Moje činnost ve společnosti PorCeTa

 • Adiktologické poradenství při řešení problémů souvisejících s užíváním návykových látek nebo problémů vzniklých v souvislosti s hráčstvím, či jiným návykovým chováním
 • Adiktologická terapie - individuální nebo rodinná
 • Indikovaná primární prevence - individuální práce s klientem zaměřená na adiktologickou oblast (alkohol, kouření, nelegální drogy, hráčství a jiné návykové chování)
 • Lektorování programů primární prevence se zaměřením na adiktologickou oblast

Další pracovní a odborné zkušenosti

 • Současně jedenáctým rokem jako adiktolog a zdravotní sestra v AT ordinaci psychiatrie Nemocnice Tábor
 • Dva roky sociální pracovnice v DD Radenín
 • Pět let zdravotní sestra odd. ARO Nemocnice Tábor

Vzdělání

 • Universita Karlova v Praze, 1.LFK navazující magisterské studium - obor adiktologie
 • MZČR: Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru adiktolog.
 • Certifikovaný kurz k získání zvláštní odborné způsobilosti v oboru adiktologie (S4)