Mgr. Jana Velátová

  • Adiktolog

Telefon: 606 283 161

E-mail: velatova@porceta.cz

Moje činnost ve společnosti PorCeTa

  • Adiktologické poradenství při řešení problémů souvisejících s užíváním návykových látek nebo problémů vzniklých v souvislosti s hráčstvím, či jiným návykovým chováním

Další pracovní a odborné zkušenosti

  • Současně třináctým rokem jako adiktolog a zdravotní sestra v AT ordinaci psychiatrie Nemocnice Tábor
  • Dva roky sociální pracovnice v DD Radenín
  • Pět let zdravotní sestra odd. ARO Nemocnice Tábor

Vzdělání

  • Universita Karlova v Praze, 1.LFK navazující magisterské studium - obor adiktologie
  • MZČR: Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru adiktolog.
  • Certifikovaný kurz k získání zvláštní odborné způsobilosti v oboru adiktologie (S4)