Mgr. Helena Kavanová

 • Pracovník pobočky organizace PorCeTa v Českých Budějovicích
 • Klíčový pracovník v náhradní rodinné péči

Telefon: 601 106 054 

E-mail: kavanova@porceta.cz

Moje činnost ve společnosti PorCeTa

 • organizuji činnost pobočky v Českých Budějovicích a zajišťuji komunikaci s vedením společnosti, komunikuji s příslušnými OSPODy

 • jako klíčový pracovník doprovázím pěstounské rodiny, podporuji náhradní rodiče v péči o svěřené děti, poskytuji jim odborné poradenství, zprostředkovávám jim služby a napomáhám rozvoji jejich kompetencí  

Další pracovní zkušenosti

 • od 7/2016 projekt "Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí" (MPSV) odborný sociální pracovník pro náhradní rodinnou péči v Jihočeském kraji se zaměřením na specifické potřeby dětí a organizaci kampaně pro podporu pěstounství

 • 2010-2018 Krajský úřad Jihočeského kraje odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, náhradní rodinná péče; poradenská, konzultační a metodická činnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí, především náhradní rodinné péče se zaměřením na pěstounskou péči na přechodnou dobu

 • 1999-2002 Česká Charita, sekretariát, národní koordinátorka pomoci ženám-obětem násilí; asistentka pro oblast sociálních projektů; vedoucí projektu Poradna pro ženy a dívky v nouzi EVA v Českých Budějovicích - poradenství, doprovázení, streetwork

 • 1999-2013 Linka důvěry České Budějovice, externista, krizová telefonická intervence

 • 1998-1999 Anglie - Edenbridge, dobrovolník v zařízení pro seniory ( pečovatelská a ošetřovatelská činnost, volnočasové aktivity ) a osobní asistentka ve školském zařízení pro děti ve věku 5-12 let ( výchovně vzdělávací a zájmové činnosti ) 

Vzdělání

 • od 2017 Česká grafologická komora a Institut psychologie písma; psychologie písma, kreseb a řeči těla

 • 2010 - 2018 Rodinné právo, Ochrana dětí a rodinné právo v novém občanském zákoníku, Přístupy a dovednosti při výkonu sociálně-právní ochrany dětí, Doprovázení - podpora náhradní rodiny, Prevence úrazu a poskytování první pomoci u dětí, Děti s abstinenčním syndromem, Jednání s klientem s agresivním chováním, Identita dítěte a kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho vlastní rodinou, Attachment v sociálně-právní ochraně dětí

 • 2011 Zvláštní odborná způsobilost při sociálně právní ochraně dětí, MV ČR

 • 1999 Kurz Krizové intervence s následnou praxí na Lince důvěry v Českých Budějovicích

 • 1998 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, zdravotně sociální fakulta