MEDIACE

Mediace je dobrovolný mimosoudní proces, ve kterém třetí neutrální osoba (mediátor) napomáhá stranám v konfliktu nalézt vzájemně přijatelné řešení sporu, aniž by spor rozhodovala nebo nařizovala podobu výsledného řešení. Rodinná mediace se zabývá řešením konfliktů vzniklých ve vzájemném soužití členů rodiny (rodičů, dětí, prarodičů atd.) a řešením konfliktů v rámci rozvodového řízení manželů včetně uspořádání po rozvodu.

Mediace při rozpadu rodiny zpravidla řeší otázky svěření dítěte do péče a formy jeho výchovy a péče, otázky kontaktu s dítětem a finančního a majetkového uspořádání. Během mediace lze prodiskutovat i další otázky, např. úpravu samotné výchovy dětí, zajištění jejich zdraví, kontakty se širším příbuzenstvem atd. Zájem dítěte je jedním ze základních principů rodinné mediace.

Mediace nabízí bezpečný komunikační prostor pro řešení rodinných konfliktů. Cílem rodinné mediace je stabilizace poměrů členů rodiny, nejčastěji rodičů a dětí, a zlepšení rodinných vztahů. Mediace pomáhá přistoupit ke konfliktům odlišným způsobem a pomáhá objasnit a odstranit problémy či nedorozumění. Má pomoci naučit členy rodiny o svých problémech hovořit a snažit se nalézat společná řešení, a tím předcházet rodinným dysfunkcím.

Rodinná mediace je vedena mediátorem s výcvikem v rodinné mediaci.

  • probíhá v sídle společnosti PorCeTa, o.p.s., Smetanova 1284, Tábor
  • obvykle je nutné počítat s 2 až 3 hodinovým sezením
  • podle závažnosti a hloubky konfliktu, většinou je potřeba více sezení, dle možností klientů
  • 400,-/hod. - každá strana sporu hradní polovinu, pokud se nedomluví jinak
  • kontakt: PhDr. Miroslava Horecká, tel. 777 882 002, horecka@porceta.cz