Knihovna

KNIHOVNA "PORCETA" PRO PĚSTOUNY A PORUČNÍKY

  • Knihy si můžete vypůjčit u svého klíčového pracovníka - po domluvě Vám je přiveze na pravidelnou návštěvu. Lze si půjčit maximálně tři knihy najednou na dobu dvou měsíců.
  • Po krátkém popovídání si nad knihou, např. co Vás oslovilo, překvapilo, zaujalo, upoutalo, Vám klíčový pracovník předá certifikát dokládající přečtení knihy. Jedna kniha se započítává za 6 hodin vzdělávání. Je možné absolvovat až polovinu počtu hodin povinného vzdělávání četbou knih.