Bc. Jana Milerová, DiS.

 • Klíčový pracovník v náhradní rodinné péči

Telefon: 601 106 057

E-mail: toupalikova@porceta.cz

Moje činnost ve společnosti PorCeTa:

 • Jako klíčový pracovník doprovázím pěstounské rodiny
 • Podporuji náhradní rodiče v péči o svěřené děti, poskytuji jim odborné poradenství, služby a zároveň napomáhám rozvoji jejich kompetencí
 • Hlavním cílem doprovázení je blaho dítěte, naplnění jeho potřeb a zmírnění dopadu obtížné životní situace
 • Důležitým faktorem k dosažení cíle je pozitivní motivace jak svěřených dětí, tak náhradních rodičů

Odborná praxe při studiu:

 • 09/12 2014 MěÚ Tábor - Oddělení sociálně-právní ochrana dětí, NRP 02/05 2015 MěÚ Tábor - Oddělení sociálně-právní ochrana dětí, NRP
 • 06/2014 G-Centrum, Tábor
 • 02/04 2014 MěÚ Tábor - Oddělení sociálně-právní ochrana dětí, NRP
 • 09/12 2013 Acorus, z. ú.
 • 06/2013 Azylový dům, Jeníčkova Lhota

Vzdělání:

 • Vysoká škola zdravotníctva a socialnej práce sv. Alžběty, obor sociální práce, titul Bc.
 • 2012-2015 Vyšší odborná škola sociálně-právní, Jasmínová 3166/37a, Praha 10
 • 2008-2012 Gymnázium Pierra de Coubertina, Náměstí Františka Křižíka 860, Tábor
 • 2018 Odborná metoda pro práci s dětmi - My Backpack, 24 hodin
 • 2013 Práce s dětmi, které zažily domácí násilí
 • Ústavní péče a pěstounská péče na přechodnou dobu
 • Kurz první pomoci u dětí IPRK Baby