INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO DĚTI

Krátkodobá nebo i dlouhodobá práce s dítětem vedená formou rozhovoru nebo nedirektivní hry dle věku a potřeb dítěte. Používáme také různé neverbálních techniky (práce s hlínou, kresebné techniky aj.)

Informace a přihlašování:

  • Mgr. Zuzana Urbanová
  • Mgr. Radka Šimonová
  • PhDr. Miroslava Horecká