Ceník služeb


Nepřejeme si, aby ceny námi poskytovaných služeb byly překážkou v realizování úspěšné spolupráce. Proto jsou některé služby v návaznosti na aktuální grantové projekty realizovány bezplatně nebo jen s částečnou finanční spoluúčastí klienta. Tyto informace jsou součástí první schůzky nebo telefonického/e-mailového kontaktu.

Individuální práce se dítětem:

Nácvik sociálních dovedností

45 min. / 250,-

Nápravy specifických poruch učení

45 min. / 250,-

Skupinová práce s dítětem:

Skupinové nácviky sociálních dovedností

90 min. / 250,-

Volnočasové aktivity

90 min. / 100,-

Poradenská činnost:

Rodinné a párové poradenství

60-70 min. / 400,-

Rodinná mediace

2 hod / 800,-

Individuální poradenství

60-70 min. / 400,-

Individuální psychologické poradenství

60-70 min. / 400,-

Adiktologické poradenství (závislosti)

60-70 min. / 400,-

Asistované kontakty a předávání:

Asistovaný kontakt

60 min. / 350,-

Asistované předávání - v sídle společnosti

30 min. / 350,-

Asistované předávání - mimo sídlo společnosti

dle vzálenosti  od 250,-

Vzdělávání pro pěstouny:

Pěstouni, kteří nemají s naší společností

uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče

6 hod. / 1050,-

Zajištění dětí v průběhu vzdělávání pěstouna -

pokud pěstouni nemají s naší společností

uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče

6 hod. / 450,- 1 dítě

Hlídání dítěte (individuálně) v průběhu

poradenské práce s rodičem/pěstounem:

1 hod. / 150,-


  • Ceny platí při realizaci služby v pracovní dny v době od 8:00 do 18:00 hod. (kromě vzdělávání pro pěstouny).
  • V případě poskytnutí služby mimo pracovní dobu (o víkendu, svátcích, po 18. hod.) účtujeme k uvedeným částkám poplatek ve výši 50 - 100 %.