Nové programy a akce

SKUPINOVÉ PROGRAMY PRO DĚTI, DOSPÍVAJÍCÍ, DOSPĚLÉ 2019

Arteterapeutická skupina pro 8 - 16ti leté

Skupina pro děti s  poruchou ADHD a jejich rodiče

Podpůrná skupina pro 11 - 14ti leté dívky