PORADNA - závislost na alkoholu, drogách, problémové hráčství

Poradenství při řešení problémů souvisejících s užíváním alkoholu, drog a problémů vzniklých v souvislosti s hráčstvím

Pomoc pro uživatele i jejich rodinné příslušníky, partnery, blízké.

Individuální schůzky nebo rodinné poradenství.

Možnost zprostředkování pobytové léčby.

Následná péče po léčbě, prevence relapsu, doléčování.

Diskrétnost - žádné záznamy ve zdravotnické ani jiné dokumentaci.

Anonymita  

Službu hradí klient dle aktuálního ceníku. 


Kontakt:

  • Mgr. Radka Šimonová, simonova@porceta.cz, tel. 775 361 188                                                              psycholog, terapeut a registrovaný adiktolog, profesní zkušenosti v psychoterapii, poradenství a léčbě závislostí
  • Mgr. Jana Velátová                                                                                                             registrovaný adiktolog, profesní zkušenosti ve zdravotnické léčbě závislostí

Dotaz nebo objednávka konzultace