Centrum odborného poradenství 

pro dospělé a děti

Podpora pro rodiny a náhradní rodiny