PorCeTa

OZNÁMENÍ

aktualizace 31.3.2020

S ohledem na současnou situaci jsou zrušeny všechny domluvené osobní konzultace a návštěvy v náhradních rodinách. 

Zrušeny jsou také konzultační hodiny.

Pokud řešíte něco neodkladného nebo si potřebujete o vzniklé situaci popovídat, jsme pro Vás na obvyklých telefonních číslech a e-mailech.

Děkujeme za pochopení a buďte zdrávi! 

Tým PorCeTa


psychologická pomoc / poradenství pro dospělé a děti / rodinné a párové poradenství / mediace / náhradní rodinná péče / asistované kontakty / volnočasové aktivity pro děti / prevence rizikového chování / poradna - závislost na alkoholu, drogách, problémové hráčství

AKTUÁLNĚ 2020

NOVÉ ! Nabídka vzdělávacích aktivit pro pěstouny a poručníky 

 Nová pravidelná ARTE SKUPINA PRO DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ

poradna, pomoc, radit, psycholog, terapeut, rodina, rodič, pěstoun, matka, babička, poručník, náhradní rodinná péče, dítě, rozvod, kurátor, ospod, sociálka, vězení, výkon trestu, pms, propuštění, dohled, závislost, drogy, alkohol, kouření, tráva, marihuana, pervitin, hráč, gambler, léčba, prevence, poruchy chování, výchova, krádež, lež, problém, anonymita, adhd, riziko, kamarádi, škola, učení, známky, v Táboře, jihočeský kraj, schůzka, informace