PorCeTa

psychologické poradenství / poradenství pro dospělé a děti / rodinné a párové poradenství / mediace / náhradní rodinná péče / asistované kontakty / volnočasové aktivity pro děti / prevence rizikového chování / poradna - závislost na alkoholu, drogách, problémové hráčství

NARUŠENÉ VZTAHY V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU

PaedDr. Zdeněk Martínek


Vzdělávání nejen pro pedagogy

Cena: 790,- Kč 

25. dubna 2018

- OBSAZENO -

PRACOVNÍ TÝM

Poradenské centrum Tábor