PorCeTa

psychologická pomoc / poradenství pro dospělé a děti / rodinné a párové poradenství / mediace / náhradní rodinná péče / asistované kontakty / volnočasové aktivity pro děti / prevence rizikového chování / poradna - závislost na alkoholu, drogách, problémové hráčství

AKTUÁLNĚ

Otevření pobočky STŘEDISKA PODPORY NÁHRADNÍCH RODIN

společnosti PorCeTa, o.p.s. v Českých Budějovicích

Emy Destinové 1, 370 05 České Budějovice

Konzultační hodiny

každé první pondělí v měsíci od 9.00 do 12.00 hodin


Pracovník pobočky

Mgr. Helena Kavanová, pracovník v náhradní rodinné péči Kontakt: kavanova@porceta.cz, tel. 601 106 054


Skupinka pro dívky

podpůrná skupinka pro dívky se koná vždy v pátek 15 - 16 hodin

více info- mail: urbanova@porceta.cz nebo tel. 724 136 704

Nabídka vzdělávacích aktivit pro pěstouny a poručníky 

poradna, pomoc, radit, psycholog, terapeut, rodina, rodič, pěstoun, matka, babička, poručník, náhradní rodinná péče, dítě, rozvod, kurátor, ospod, sociálka, vězení, výkon trestu, pms, propuštění, dohled, závislost, drogy, alkohol, kouření, tráva, marihuana, pervitin, hráč, gambler, léčba, prevence, poruchy chování, výchova, krádež, lež, problém, anonymita, adhd, riziko, kamarádi, škola, učení, známky, v Táboře, jihočeský kraj, schůzka, informace