PorCeTa

psychologická pomoc / poradenství pro dospělé a děti / rodinné a párové poradenství / mediace / náhradní rodinná péče / asistované kontakty / volnočasové aktivity pro děti / prevence rizikového chování / poradna - závislost na alkoholu, drogách, problémové hráčství

AKTUÁLNĚ

NOVÉ ! Arteterapeutické skupiny pro děti a dospívající 

PorCeTa nabízí

Arteterapeutickou skupinu pro děti a dospívající

ve věku 8-12 let a 13-16 let

pod vedením arteterapeutky Bc. Veroniky Drdákové

Kresba a hra je u dětí hlavním výrazovým prostředkem. Děti těžko vyjadřují své emoce a pocity slovy, naproti tomu je však umí vyjádřit malováním nebo barvami. Malba dokáže uvolnit vědomé či nevědomé konflikty, převedením na papír se zmírní nelibé prožívání a nervové napětí.

Dítě se učí:

  • projevovat, vnímat, pojmenovávat emoce,
  • předvídat sociální důsledky svého jednání,
  • utvářet si pohled na sebe sama a hledat si své místo,
  • schopnosti rozlišovat mezi světy, ve kterých se pohybuje,
  • hledá v sobě nové, dosud neznámé způsoby vyjádření,
  • hledá v sobě a ve své tvorbě možnosti řešení svých problémů a obtíží.

Scházet se budeme ve čtvrtek od 15.30 do 17.00, teenageři od 17.00 do 18.30 hod. v budově Masarykův domov, Smetanova ulice 1284, (za OD Dvořák) od 26. září 2019.

Od září 2019 jsou naplánovaná tato setkání: 26. září, 3. října, 10. října, 17. října, 31. října, 7. listopadu, 14. listopadu, 21. listopadu, 28. listopadu, 5. prosince.

Cena za 90 minut je 100 Kč, terapie se skládá z 10 setkání a platí se jednorázově při účasti na druhé skupině ve výši 1000 Kč.

V plánu je uspořádat jedno setkání společné i s blízkým dospělákem, o termínu budeme včas informovat.

Přihlašování a případné dotazy:

email: drdakova@porceta.cz

tel.: 601 106 058

NOVÉ ! Nabídka vzdělávacích aktivit pro pěstouny a poručníky 

poradna, pomoc, radit, psycholog, terapeut, rodina, rodič, pěstoun, matka, babička, poručník, náhradní rodinná péče, dítě, rozvod, kurátor, ospod, sociálka, vězení, výkon trestu, pms, propuštění, dohled, závislost, drogy, alkohol, kouření, tráva, marihuana, pervitin, hráč, gambler, léčba, prevence, poruchy chování, výchova, krádež, lež, problém, anonymita, adhd, riziko, kamarádi, škola, učení, známky, v Táboře, jihočeský kraj, schůzka, informace