PorCeTa

psychologická pomoc / poradenství pro dospělé a děti / rodinné a párové poradenství / mediace / náhradní rodinná péče / asistované kontakty / volnočasové aktivity pro děti / prevence rizikového chování / poradna - závislost na alkoholu, drogách, problémové hráčství

Léto 2018

Letní tábor Blatnice 27. 8. - 1. 9. 2018

Příměstký tábor 9. - 13. 7. 2018

PRACOVNÍ TÝM

Poradenské centrum Táborrodinný poradce, mediátor, speciální pedagog, sociální pracovník

speciální pedagog, sociální pracovník

psycholog, terapeut, adiktolog


sociální pracovník 

psycholog, terapeut


poradna, pomoc, radit, psycholog, terapeut, rodina, rodič, pěstoun, matka, babička, poručník, náhradní rodinná péče, dítě, rozvod, kurátor, ospod, sociálka, vězení, výkon trestu, pms, propuštění, dohled, závislost, drogy, alkohol, kouření, tráva, marihuana, pervitin, hráč, gambler, léčba, prevence, poruchy chování, výchova, krádež, lež, problém, anonymita, adhd, riziko, kamarádi, škola, učení, známky, v Táboře, jihočeský kraj, schůzka, informace