Centrum odborného poradenství 

pro dospělé a děti

Podpora pro rodiny a náhradní rodiny

psychologické poradenství / poradenství pro dospělé a děti / rodinné a párové poradenství / mediace / náhradní rodinná péče / asistované kontakty / terénní práce v rodinách / volnočasové aktivity pro děti / prevence rizikového chování / adiktologické poradenství

PRACOVNÍ TÝM